TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN


Hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội và giải pháp xử lý

Hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội và giải pháp xử lý

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm không khí (ÔNKK) tại một số địa phương, đặc biệt là Hà Nội ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Theo Báo cáo hiện trạng...
Xem thêm
1 2